DIABETES OG FYSISK AKTIVITET
Main / velferd / 2016

Diabetes og fysisk aktivitetRedaksjonens
Veps mot superbugs
Veps mot superbugs
Diabetes er en sykdom som rammer flere og flere mennesker. Bare én av to personer anser fysisk aktivitet som et prioritert middel til å behandle den. For å endre folks skikker, må det gjøres et stort kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Diabetes er en kronisk sykdom som resulterer i et glykemisk misforhold og kan skade hjertet og nyrene. Fys