EPILEPSI OG FøRERKORT: Må LEGEN INFORMERE MYNDIGHETENE OM EPILEPSI HOS SJåFøREN?
Main / Sjekk Ut / 2020

Epilepsi og førerkort: må legen informere myndighetene om epilepsi hos sjåføren?Redaksjonens
Veps mot superbugs
Veps mot superbugs
I lys av den nye forskriften fra helseministeren 20. juli i år og bestemmelsene i Journal Lov 2914, punkt. 949, vedlegg 5, er legen fortsatt pålagt å underrette de relevante myndighetene om mistenkt eller eksisterende epilepsi hos innehaveren av førerkortet? JA