NøDVENDIGE FORMALITETER ETTER FøDSEL
Main / Cut-And-Barn / 2020

Nødvendige FORMALITETER etter fødselRedaksjonens
Veps mot superbugs
Veps mot superbugs
Etter at babyen er født, må du besøke flere kontorer for å fullføre formalitetene. De er avgjørende for at den lille skal få de rettighetene han har krav på. Du må registrere den nyfødte i registret, registrere den, skaffe deg PESEL og muligens en babyseng. Du har rett etter fødselen