IMMUNSUPPRESSIVE MEDISINER - HANDLING OG BIVIRKNINGER
Main / Helse / 2020

Immunsuppressive medisiner - handling og bivirkningerRedaksjonens
Nekrotiserende pankreatitt (pankreasnekrose) - årsaker, symptomer og behandling
Nekrotiserende pankreatitt (pankreasnekrose) - årsaker, symptomer og behandling
Immunsuppressiva er medisiner som fører til en reduksjon i kroppens motstand (immunsuppresjon). Farmakologisk immunsuppressiv behandling brukes etter transplantasjon for å forhindre transplantatavstøtelse og for å behandle allergiske og autoimmune sykdommer