KAN FORKJøLELSESSåR SPRE SEG TIL PARTNERENS KJøNNSORGANER?
Main / Helse / 2020

Kan forkjølelsessår spre seg til partnerens kjønnsorganer?Redaksjonens
Veps mot superbugs
Veps mot superbugs
Jeg har et problem. Nylig, da jeg kjærtegnet partneren min muntlig, hadde jeg herpes på leppen, det vil si at den nesten var grodd, det var en skorpe, men dagen etter ble den gjenfødt. Kan forkjølelsessår forårsake kjønnsherpes? Fordi jeg leste det s